Data zamieszczenia: 03.10.2014
Nr sprawy: OSP.271.01.2014

Przetarg nieograniczony na:

NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO wyposażonego dodatkowo w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy i maszt oświetleniowy z reflektorami w technologii LED.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia lub ogłoszenia, w plikach do pobrania: