XX Manewry Ratownicze
Permalink

XX Manewry Ratownicze

W dniach 21 – 23 października 2015, na terenie powiatu jeleniogórskiego, odbyły się XX Manewry…

Continue Reading →

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa drogowego
Permalink

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa drogowego

3 lipca przeprowadziliśmy ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa drogowego na terenie parkingu przy naszej remizie.…

Continue Reading →

Nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Permalink

Nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu ogłasza nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W szeregi nasze zapraszamy chłopców…

Continue Reading →

Młodzi adepci pożarnictwa z wizytą w Komendzie Miejskiej PSP
Permalink
Wszyscy zdali egzamin!
Permalink

Wszyscy zdali egzamin!

Warsztaty ze stabilizacji na JRG-4
Permalink
Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego
Permalink

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego

Jednostki OSP Luboń, OSP Plewiska, JRG-1 Poznań, JRG-4 Poznań oraz SA PSP Poznań przeprowadziły w…

Continue Reading →