Interwencje OSP Luboń – marzec 2012
Permalink

Interwencje OSP Luboń – marzec 2012

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w marcu interweniowała 37 razy było to 15 miejscowych…

Continue Reading →

Interwencje OSP Luboń – luty 2012
Permalink

Interwencje OSP Luboń – luty 2012

W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna interweniowała 19 razy. Było to 13 miejscowych zagrożeń, 5 pożarów…

Continue Reading →

Interwencje OSP Luboń – styczeń 2012
Permalink

Interwencje OSP Luboń – styczeń 2012

W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna interweniowała 19 razy. Było to 13 miejscowych zagrożeń, 5 pożarów…

Continue Reading →

Podsumowanie działalności OSP Luboń za rok 2011
Permalink

Podsumowanie działalności OSP Luboń za rok 2011

Jednostka w roku 2011 odnotowaliśmy 413 zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Interwencje przedstawiają się następująco 132 pożary, 265…

Continue Reading →

Interwencje OSP Luboń – grudzień 2011
Permalink

Interwencje OSP Luboń – grudzień 2011

W grudniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowała 25 razy. Zanotowano 18miejscowych zagrożeń i 7 pożarów.…

Continue Reading →

Interwencje OSP Luboń – listopad 2011
Permalink

Interwencje OSP Luboń – listopad 2011

W listopadzie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowała 28 razy. Zanotowano 14 miejscowych zagrożeń i 14…

Continue Reading →

Interwencje OSP Luboń – paździenik 2011
Permalink

Interwencje OSP Luboń – paździenik 2011

W październiku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowała 29 razy.Zanotowano 23 miejscowe zagrożenia 5 pożarów i…

Continue Reading →