Mercedes Atego 1530 z napędem uterenowionym 4×4,

silnik wysokoprężny EURO 6 o mocy 300 KM.

Samochód posiada 6 -cio osobową obsadę , autopompę o wydajności 2400l/min,

zbiornik wodny o pojemności 2,7m3, zbiornik na środek pianotwórczy 270 litrów oraz zbiornik 100 litrów środka pianotwórczego na sprężoną pianę.

Jest to w tej chwili najnowocześniejszy system służący do gaszenia pożarów , a także do obrony obiektów bezpośrednio zagrożonych pożarem.

Minimalizuje m.in straty pożarowe. W tej chwili jest to najnowocześniejszy samochód ratowniczo-gaśniczy w woj. wielkopolskim.

Samochód zabudowała Specjalistyczna Firma Bocar z Korwinowa koło Częstochowy.

Samochód wyposażony w   sprzęt pozwalający na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych  m.in. sprzęt hydrauliczny do usuwania skutków wypadków drogowych ,

ratownictwo medyczne, oraz zestaw poduszek pneumatycznych, piły spalinowe do drewna , betonu i stali oraz piłę ratowniczą, maszt oświetleniowy.

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 19 lutego 2010r. nastąpił odbiór nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu. Dzień później odbyło się szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji samochodu. Jest to najnowocześniejszy samochód w województwie wielkopolskim. Oprócz Lubonia szczęśliwcami okazali się Czerwonak, Kórnik, Budzyń i Skoki, które otrzymały taki sam pojazd.

Wóz ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w projekcie pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG”.

 Dane pojazdu i wyposażenie: 

  • napęd uterenowiony 4×4
  • autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu
  • zbiornik wody na 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego
  • środki łączności
  • kabinę dla 6 strażaków – ratowników
  • maszt oświetleniowy
  • silnik o mocy min. 280 KM, przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju
  • uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)inne elementy zgodne z „Wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i dla samochodów” określonymi przez KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002