Fundacja ENEA i dofinansowanie 15 tys.

Otrzymaliśmy w tym roku kolejną dotację tym razem z Fundacja ENEA. Wnioskowaliśmy o zakup dwóch aparatów Ochrony Układu Oddechowego z zestawami ewakuacyjnymi. Aparaty poprawią stan wyposażenia jednostki, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ratowników oraz osób poszkodowanych przebywających w strefie zadymienia. Nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Fundacji ENEA i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15000,00 złotych. Wkład własny wyniósł 3494,70 zł. Całkowity koszt zakupu wynosi 18494,70 zł . Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zamówienia. Chcieliśmy serdecznie podziękować Zarządowi Fundacji ENEA za okazane wsparcie finansowe.