Fotowoltaika w naszej remizie !

W dniu 1 sierpnia Prezes OSP Luboń Marek Maciejewski wraz ze skarbnikiem Łukaszem Jamrozikiem podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącą zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach programu ,, Modernizacja budynków straży pożarnych 2023“. Całkowita moc instalacji wynosi 28,35 kW. W dniu 31 sierpnia inwestycja została ukończona i odebrana potwierdzona protokołem odbiorczym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 120000 złotych. Kwota dofinansowania z WFOŚ i GW w Poznaniu wyniosła 35000 złotych. Chcieliśmy serdecznie podziękować zarządowi WFOŚiGW w Poznaniu z Panią Prezes Jolantą Ratajczak na czele za udzielone wsparcie dzięki któremu możemy się rozwijać.

Link do projektu : https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/modernizacja-budynkow-strazy-pozarnych-2023/?fbclid=IwAR3DmrBTNl48YpV3FxvhsnVV6yTzfBJRPTJKpPcKYY7SZAbetVbYbJFZT6s