Nowy sprzęt dzięki WFOŚiGW Poznań

Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nasza jednostka zakupiła :

– Agregat prądotwórczy Honda 30is o mocy 3 kV

– motopompę pływającą MAMUT o wydajności 2400 lmin

– 2 komplety ubrań specjalnych Ballyclare Xenon

– 2 szt.Hełmów Rosenbauer Heros Titan

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 10 grudnia 2020 roku i już przed końcem roku cały sprzęt znalazł się w jednostce. Nowo pozyskany sprzęt znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy Naszych strażaków. Zakup był możliwy dzięki „Ogólnopolskiemu programowi finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Wartość całego projektu to 30 228,23 zł .z Dofinansowani z WFOŚiGW w Poznaniu to 20 300,00 zł, reszta 9 928,23 to środki własne OSP w Luboniu.

Więcej odnośnie dofinansowania można uzyskać pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska-i-likwidacja-ich-skutkow-w-tym-doposazenie-jednostek-powolanych-do-zapobiegania-i-likwidacji-skutkow-katastrof-naturalnych-lub-ekosystemowych-zjawisk-atmosfery/

logo-wfosigw-new-ok