Owady błonkoskrzydłe – 2 interwencje

Owady błonkoskrzydłe – 2 interwencje

W dniu dzisiejszym wezwani zostaliśmy do dwóch zdarzeń, gdzie naszym zadaniem  było potwierdzenie obecności zagrożenia, następnie podjęcie kolejnych kroków. Po godzinie 12:00 zadysponowani zostaliśmy na ulicę Rzeczną, gdzie w  zjeżdżalni  Skateparku zlokalizowano gniazdo os. Na miejscu również obecny był patrol Straży Miejskiej. Do drugiej zasadnej interwencji doszło w budynku mieszkalnym przy ulicy Narutowicza w Luboniu. W tym przypadku zlokalizowano gniazdo szerszeni na strychu. Konieczne było zadysponowanie drugiego zastępu specjalizującego się w usuwaniu tego typu zagrożeń.

W okresie letnim odnotowuje się znaczący wzrost zdarzeń związanych z aktywnością owadów błonkoskrzydłych (os, szerszeni, pszczół). Straż Pożarna niejednokrotnie wzywana jest do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów tych owadów. Straż usuwa gniazda owadów, z miejsc w których mogą one stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, w szczególności u osób o ograniczonej zdolności poruszania się (np. niepełnosprawni, duże grupy dzieci), czy z budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.

W pozostałych przypadkach oraz sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, działania strażaków polegać będą na:
1. ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
2. oznakowania miejsca zdarzenia,
3. oraz pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu z nakazem dalszego zabezpieczenia, wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną. Zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budynku należy do właściciela, administratora.
Na stronie KW PSP w Poznaniu dostępne są informacje dotyczące wykazu firm zajmujących się likwidacją gniazd os i szerszeni: link do strony