Nowy sprzęt

W sobotę dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu nasza jednostka otrzymała nowy sprzęt o wartości 4000 tys złotych. W skład wchodzi smok pływający 2 węże ssawne 110, 2 węże tłoczne W 52 i 1 wąż tłoczny W 75. Otrzymany sprzęt przyczyni się do poprawy skuteczności prowadzonych działań w czasie intensywnych opadów deszczu i anomalii pogodowych. Razem z Nami o taki sprzęt wzbogaciły się jeszcze 24 jednostki OSP z terenu powiatu poznańskiego.