Kurs techniczny dla druhów z OSP

W dniach 10.11.2017-19.11.2017r  na prośbę Komendy miejskiej, w Mosinie przeprowadzono kurs techniczny dla członków OSP. Na kurs zostało zakwalifikowanych blisko 30 druhów. Z czego 5 druhów z naszej jednostki. Po blisko 24 godzinach zajęć praktycznych,10 godzinach teorii, przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy. Wszyscy druhowie zdali egzamin ! Podczas szkolenia poruszono kwestie takie jak : Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny, budowa pojazdów samochodowych, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach, metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów,  postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych, postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo podziękować kolegom z  SGRT OSP Mosina, za przekazanie cennej wiedzy, tej praktycznej i teoretycznej. Także za poświęcenie cennego czasu, ponieważ większość zajęć praktycznych zaczynaliśmy rano, a kończyliśmy przy sztucznym świetle.

Leave a Comment