Alarmowo Szreniawa

Alarmowo Szreniawa

Dnia   30   września,     o  godzinie 18:45  alarmowo udaliśmy się do muzeum  w Szreniawie. Powodem było załączenie się systemu przeciwpożarowego. Na szczęście był to alarm fałszywy spowodowany awarią jednej z czujek. Na miejscu także OSP Plewiska, oraz Szkoła Aspirantów PSP z Poznania

Leave a Comment