Neutralizacja zagrożenia na Streicha

Neutralizacja zagrożenia na Streicha

W dniu dzisiejszym ,  o  godzinie 15:11  zadysponowano  nas na  ulicę  ks.  Streicha .  Doszło tam  do wycieku substancji  ropopochodnej. Naszym  zadaniem było  usunięcie zagrożenia  znajdującego  się  na drodze.  Za  pomocą  sorbentu  zneutralizowaliśmy  zagrożenie.

Leave a Comment