4 Maja – Dzień strażaka

4 Maja – Dzień strażaka

Zapraszamy strażaków i ich rodziny na Mszę św., która odbędzie się w dniu 4 maja 2016 r.(środa) o godzinie 18:00. w kościele
pw. św. Jana Pawła II . Zapraszamy także mieszkańców Lubonia i okolic na modlitwę w duchu wdzięczności za trud, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom będącym w potrzebie.

Leave a Comment