Sukces druha z MDP Luboń

Sukces druha z MDP Luboń

W dniu 29 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku na szczeblu powiatu odbył XXXVI Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej ,Młodzież Zapobiega Pożarom’’.  Uczestnicy testu podzieleni byli na trzy grupy, poziom pierwszy to szkoła podstawowa, poziom drugi gimnazjum oraz poziom trzeci szkoła ponad gimnazjalna.  Jednostkę OSP Luboń reprezentowało czterech naszych wychowanków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej byli to druhowie Jakub Malęgowski i Krzysztof Kaźmierczak poziom gimnazjalny oraz Mateusz Szulc i Maciej Splisgart szkoła ponadgimnazjalna. W pierwszym etapie testu uczestnicy pisemnie odpowiadali na 30 pytań, następnie po sprawdzeniu wyników do części finałowej z każdej grupy kwalifikowały się cztery osoby z największą ilością prawidłowych odpowiedzi.

Do części finałowej testu z naszej jednostki zakwalifikował się druh Jakub Malęgowski, który odpowiadając ustnie na trzy pytania zajął trzecie miejsce w powiecie na poziomie gimnazjalnym. Druhowi Jakubowi dziękujemy i serdecznie gratulujemy zajętego miejsca, a pozostałej trójce dziękujemy za godne reprezentowanie jednostki.

Jakub Malęgowski urodził się 18.01.1999r.do Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu wstąpił w lutym 2013 roku. Uczęszcza do Gimnazjum nr.2 im. Jana Pawła II w Luboniu. Jego zainteresowania oprócz pożarnictwa to sport, piłka nożna i wyścigi samochodowe oraz motoryzacja głównie pojazdy ciężarowe. W jednostce dał się poznać, jako osoba spokojna, uczynna i bardzo zdyscyplinowana.

Norbert Kaźmierczak
OSP Luboń