OSP Luboń w 2013 roku

OSP Luboń w 2013 roku

W roku 2013 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu odnotowała 122 pożary, 209 miejscowych zagrożeń oraz 8 fałszywych alarmów, w których poszkodowanych zostało 67 osób oraz odnotowaliśmy 5 osób śmiertelnych. Zdarzenia miały miejsca w miastach Luboniu, Poznaniu, Puszczykowie oraz na terenie gmin Komorniki, Mosina i Stęszew. Liczba interwencji w podziale na miejsca przedstawia się następująco: 

– miasto Luboń 71 pożarów, 130 miejscowych zagrożeń ,  4 fałszywe alarmy, 28 osób poszkodowanych, 2 osoby śmiertelne,

– miasto Poznań 22 pożary, 25 miejscowych zagrożeń, 11 osób poszkodowanych , 1 osoba śmiertelna,

– miasto Puszczykowo 2 pożary, 3 miejscowe zagrożenia, 4 osoby poszkodowane,

– teren gminy Komorniki 26 pożarów, 51 miejscowych zagrożeń, 4 fałszywe alarmy, 24 osoby poszkodowane, 2 osoby śmiertelne,

– teren gminy Mosina 1 pożar.

Miejscowe zagrożenie – zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Do miejscowych zagrożeń zalicza się – wypadki drogowe, plamy ropopochodne, zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pomoc zespołom pogotowia ratunkowego w sytuacjach innych niż wypadki komunikacyjne, pomoc policji, usuwanie powalonych drzew i konarów, pompowania wody.

Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych prowadziliśmy działania prewencyjne w postaci pogadanek w szkołach i przedszkolach oraz na terenie naszej strażnicy, z kolei na prośbę dyrekcji kilku przedszkoli przeprowadziliśmy próbne alarmy przeciwpożarowe oraz nadzorowaliśmy ewakuację dzieci.  Współpracując z redakcją Wieści Lubońskich i wydawcami lokalnych serwisów internetowych radziliśmy mieszkańcom jak zachować się podczas anomalii pogodowych, jak bezpiecznie eksploatować urządzenia grzewcze podczas sezonu zimowego żeby nie doprowadzić do pożaru oraz w mniemaniu strażaków najważniejsze to jak uchronić się przed cichym zabójcą, jakim jest tlenek węgla(czad). Zachęcając mieszkańców do zakupu wykrywaczy tlenku węgla na podstawie poradnika ,,Czad cichy zabójca’’ wraz z redakcją Wieści Lubońskich zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o tym jak uchronić przed czadem i jak zachować się, kiedy będziemy świadkami zatrucia tlenkiem węgla. Jako nagrody ufundowaliśmy pięć czujników wykrywających czad, które w drodze losowania zostały wręczone zwycięzcom.

Strażacy brali również udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w powiatowych zawodach strażaków OSP i PSP z zakresu ratownictwa medycznego, reprezentowali powiat poznański w zawodach medycznych na szczeblu województwa oraz starowali również w zawodach strzeleckich, pływackich i w tenisie stołowym.

Wielkim sukcesem zakończył się festyn zorganizowany przez nasza jednostkę z okazji Dnia Dziecka. Dzięki sponsorom dzieci, które zaszczyciły nas swoją obecności mogły nie tylko zapoznać się z pracą strażaka, ale również nie odpłatnie korzystać z placu zabaw jak również otrzymały talony na darmowy posiłek oraz watę cukrową i popcorn. Ponadto w drodze losowania szczęśliwcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Na zakończenie chcieliśmy podziękować przede wszystkim lubońskiej Policji i Straży Miejskiej za pomoc i nieocenioną współpracę dzięki którym nasze akcje nie jednokrotnie przebiegały szybciej i bezpieczniej. Składamy również podziękowania tym niewymienionym służbą miejskim i instytucją, które również nas wspomagały.

Norbert Kaźmierczak
OSP Luboń