Nowy sprzęt

Nowy sprzęt

We wrześniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu wzbogaciła się o nowoczesny zestaw sprzętu do ratownictwa drogowego, wartości prawie 60 tys. złotych. Dzięki przychylności władz Komornik udało się wygospodarować w budżecie tej gminy środki na zakup nowej pompy hydraulicznej, wartej ponad 22 tys. złotych. Na pozostały sprzęt złożyły się: środki z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i środki własne, wypracowane przez jednostkę.

Zakupiony sprzęt jest najnowocześniejszym w powiecie poznańskim i mieście Poznaniu! Jako pierwszy będzie używany w systemie jedno-wężowym. Takim sprzętem nie mogą się pochwalić nawet jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu! Pompa jest bardzo lekka, a przerobienie urządzeń do pracy z jednym wężem jest bardzo wygodne w działaniu przy interwencjach w wypadkach drogowych.
Oprócz tych nowości zakupiliśmy także ze środków Urzędu Miasta Luboń dwa nowe nadciśnieniowe powietrzne aparaty ochrony dróg oddechowych.

Marek Maciejewski
Prezes OSP Luboń